Открит урок по Конституция

12.04.2019

Открит урок по Конституция

Изх. № РУО1- 1086ю12.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-45/11.04.2019 г. и вх. № РУО1-9947/11.04.2019 г. Ви уведомявам, че до 15.00 ч. на 12.04.2019 г. следва да ни уведомите, като попълните приложения формуляр, за броя на учениците от Вашата образователна институция, които ще участват в провеждането на Открит урок по Конституция на 16 април 2019 г. и ако такъв е организиран в поверената Ви институция, чрез който ще бъде отбелязана 140 –ата годишнина от приемането на Търновската конституция.

Приложение:

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката/