Подаване на информация за деца и ученици със СОП във връзка с подготовка на национална среща от МОН

01.06.2018

Подаване на информация за деца и ученици със СОП във връзка с подготовка на национална среща от МОН

Изх. № РУО1-13858/01.06.2018 г.

ВАЖНО!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-178/25.05.2018 г. на МОН, вх. № РУО1-13324/28.05.2018 г. относно подготовката на национална среща, организирана от МОН, посветена на взаимодействието между МОН и МТСП/АСП, по-специално между ЦСОП и социалните услуги в общността, при подкрепата на деца и ученици със специални образователни потребности и осигуряването на т. нар. интегрирани услуги, Ви уведомявам, че е необходимо да предоставите информация за броя на децата и учениците със специални образователни потребности, които обучавате в поверените Ви училища и детски градини, както и за институциите, които осигуряват тяхната допълнителната подкрепа за личностно развитие в срок до 05.06.2018 г. като попълните електронен формуляр съобразно вида на институцията на следните линкове:

за детските градини https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe92apjQIDq2y5mjyqg6eUdPXGlqYnjohvwThl6IYa1pLHgow/viewform?usp=sf_link;

за училищата https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnmwbrfIavw2wlGe9AYqb7EDSodsUKUFZ6xMRBEBQxfn2VkA/viewform?usp=sf_link

Институциите, които не обучават деца и ученици със СОП попълват формуляра с нули на определените места.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД