Покана за информационна кампания

11.07.2019

Покана за информационна кампания

Изх. № РУО1-21172/ 10.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-20346/04.07.2019 г. приложено Ви изпращам покана за участие в информационна кампания за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефекта и ползите за отделните потребители и за икономиката на страната като цяло от повишаване на енергийната ефективност в промишлените предприятия. Еднодневната информационна кампания е безплатна, финансирана със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020 г.

Приложение: Покана за информационна кампания.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД