Покана за конференция на тема „Клъстери и иновации в образованието“

10.09.2019

Покана за конференция на тема „Клъстери и иновации в образованието“

Изх. № РУО1 26013/ 10.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 25686/05.09.2019 г. Ви уведомявам, че Технически университет – Варна кани педагогическите специалисти на Втората педагогическа конференция "КЛЪСТЕРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО", която ще се проведе в периода 31.10. - 03.11.2019 г.

За повече информация: [email protected], http://www.tu-varna.bg/ (раздел Научни дейности/Конференции) и приложената към писмото покана.

Моля да запознаете педагогическите в поверената Ви образователна институция с информацията.

Приложение:

·         Покана за конференцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД