Покана за обучение „Превенция на трафика на деца за сексуална експлоатация“

11.07.2019

Покана за обучение „Превенция на трафика на деца за сексуална експлоатация“

Изх. № РУО1-21173/10.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-20921/ 08.07.2019 г. приложено Ви изпращам покана за участие в обучение от 15 до 17 юли 2019 г. за професионалисти, работещи с деца на тема: „Превенция на трафика на деца за сексуална експлоатация“, организирано от Сдружение SOS Детски селища България.

 Приложения:

·         Покана за участие в обучение.

·         Регистрационна форма.

·         Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД