покана за участие в годишна класация „Образователно лидерство“– 2019

01.08.2019

покана за участие в годишна класация „Образователно лидерство“– 2019

Изх.№ РУО1-23299/01.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието – ИНТЕРАУЛА с вх. № РУО1-23057/29.07.2019 г., Ви уведомявам, че за втора поредна година Междууниверситетският институт по мениджмънт на образованието – ИНТЕРАУЛА е инициатор на ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ „ОБРАЗОВАТЕЛНО ЛИДЕРСТВО“. Целта на инициативата е да се стимулират, изследват, популяризират и разпространяват най-успешните управленски практики и модели в българското образование.

Ще бъдат приемани два типа номинации:

1. За екипи /организации/ мрежи

Номинираните екипи, организации и мрежи от всички сфери на формалното и неформалното образование ще бъдат оценяване от жури, като отличените екипи/организации ще получат почетен знак „Образователно лидерство – 2018“.

Приоритетно ще бъдат отличавани постиженията в следните категории:

„Лидерство за устойчиво институционално развитие“

„Приобщаващо лидерство“

„Лидерство в класната стая“

„Технологично-опосредствано лидерство“

„Иновативно лидерство“

2. За личности

За персоналната годишна награда „Образователен лидер – 2018“ се приемат номинации за лидерски постижения на всички категории ръководители на организации, органи или звена, които работят в сферата на образованието и чиито успешни управленски практики са сред номинираните за почетния знак „Образователно лидерство“.

Календар на инициативата:

Срок за подаване на номинации – 30 септември 2019 г.

Срок за определяна не наградените – 20 октомври 2019 г.

Публично представяне и награждаване – ноември 2019 г.

 

Формуляр за номинация на личности:

https://docs.google.com/document/d/1NWWYuI8YKh25SfkfSO2SmnbxONU_qssdDWa91ouJZbI/edit?usp=sharing

 

Формуляр за номинация на организации, мрежи и екипи:

https://drive.google.com/open?id=1IxKoAYDZAPRPdv-7iwX7aNGjMfoLNLIjNR1DTxft4ro

 

Критерии за номинация на организации, мрежи и екипи:

https://drive.google.com/file/d/1LWfL6-XdIDZRpb2ddMGVISeEYoGhaF--/view?usp=sharing

 

Формулярите се изпращат на имейла на МИМО – Интераула: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД