Покана за участие в II-ра Международна конференция „Мечтайте дръзко“ – предизвикателства пред развитието на младежката работа

28.08.2019

Покана за участие в II-ра Международна конференция „Мечтайте дръзко“ – предизвикателства пред развитието на младежката работа

Изх. № РУО1- 24995/28.08.2019 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на “Граждански институт“, вх. № РУО1-24714/23.08.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на II-ра Международна конференция „Мечтайте дръзко“ – предизвикателства пред развитието на младежката работа, която ще се проведе в гр. Велико Търново на 09-10 септември 2019 година.

Конференцията се осъществява в партньорство с Педагогическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Областна администрация - Велико Търново.

За оперативен контакт – Диана Банчева-секретар на организационния комитет: [email protected], тел. 0885 321 361.

 

Приложение:

1.      Покана за участие в II-ра Международна конференция „Мечтайте дръзко“ – предизвикателства пред развитието на младежката работа.

2.      Програма на II-ра Международна конференция „Мечтайте дръзко“ – предизвикателства пред развитието на младежката работа.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД