Получаване на списъци на класираните на първо класиране ученици.

03.07.2018

Получаване на списъци на класираните на първо класиране ученици.

ВАЖНО!

Изх. № РУО1-17366/03.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Списъците с приетите на първо класиране ученици в повереното Ви училище ще получите на 03.07.2018 г. в 17,30 ч. в сградата на НПГПТО "Ломоносов", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 148.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД