Популяризиране на инициативата „Европейски ден на спорта в училище“

14.09.2018

Популяризиране на инициативата „Европейски ден на спорта в училище“

 Изх. № РУО1- 23911/14 .09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

   Във връзка с писмо на МОН № 9105-2135/07.09.2018 г., вх. № РУ0 1-22873/07.09.2018 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на инициативата „Европейски ден на спорта в училище“, която ще се проведе на 28.09.2018 г. в България и се координира от сдружение „BG Бъди активен“.

Повече за регламента на инициативата можете да откриете в приложената информация.

За допълнителни въпроси е определено лице за контакт: Николета Янева, Координатор на ЕДСУ, 0898/296 705; nikoleta@bgbeactive.org

Приложение: Информация и регламент за инициативата „Европейски ден на спорта в училище“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД