Популяризиране на Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

25.10.2018

Популяризиране на Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

Изх. № РУО1- 27397/25.10.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО-Стара Загора с вх. № РУО 1-26701/18.10.2018 г., Ви уведомявам за второто поред провеждане на Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“.

 

Конкурсът обхваща четири възрастови групи ученици ( I-IVклас; V-VII клас; VIII-Xклас ; XI-XII клас) и включва четири категории:

·         Рисунка;

·         Фотография;

·         Презентация;

·         Есе;

·         Стихотворение;

 

Краен срок за изпращане на конкурсните работи – 30.11.2018 година.

 

Приложение: Статут на Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД