Популяризиране на условията за участие в 3-ия Детски Международен конкурс за рисунка „Магията на приятелството”, който ще се проведе в гр.Баку, Азербайджан.

26.06.2018

Популяризиране на условията за участие в 3-ия Детски Международен конкурс за рисунка „Магията на приятелството”, който ще се проведе в гр.Баку, Азербайджан.

 

Изх. № РУО1-16497/26.06. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-212/20.06.2018 г., вх. № РУ0 1-15987/20.06.2018 г. Ви уведомявам за предстоящото провеждане на третото издание на Детски Международен конкурс за рисунка „Магията на приятелството”, който ще се проведе в гр.Баку, Азербайджан.

Темата на настоящото издание на конкурса е „Моите мечти”. Организатори на конкурса за детска рисунка са Детският център за развитие на Азербайджан и Министерството на образованието на Република Азербайджан, в партньорство със Съюза на художниците и Националната академия за изкуства на Азербайджан.

Участие в конкурса могат да вземат деца на възраст от 9 до 15 години, разпределени в три възрастови групи: от 6 до 8 години, от 9 до 12 и от 13 до 15 години. Всеки участник може да изпрати една рисунка, а когато са изпратени от институция – до 10-15 рисунки. Рисунките трябва да не превишават размера 60x40см и да не са рамкирани. Техники за изпълнение на рисунката: живописни, графични, колаж и др. Информацията за участника трябва да бъде попълнена с главни букви по указания в регламента образец, след което надписът да се прикрепи към гърба на рисунката. Рисунки, които не отговарят на изискванията, няма да се приемат. Представените за участие в конкурса творби няма да бъдат върнати на техните автори. Получаването на рисунките е до 15 октомври 2018г. на следния адрес:

3rd International Children`s Art Competition “The magic of Friendship”

“My dreams”

Children`s Development Center #3

Ave. Kara Karayev 61

Nizami district

Baku, Azerbaijan AZ 1118

Журирането ще се извърши до 15 ноември 2018 г. Отличените рисунки на първите три места за всяка възрастова група ще бъдат наградени и ще получат медали и дипломи.

Откриване на изложба с най-добрите творби, както и церемония по награждаване на отличилите се автори ще се извършат през месец декември 2018 година.

При необходимост за допълнителна информация: тел. (+99450) 3506869, (+99412) 4214191, (+99412) 4215466 и email: baku-ugym@mk.edu.az, facebook.com/nizamiugym.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД