Практически семинар на тема „STEAM – предизвикателства и възможности“

18.09.2019

Практически семинар на тема „STEAM – предизвикателства и възможности“

Изх. № РУО1-27051/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-25532/04.09.2019 г. Ви уведомявам, че на 9 и 10 номември 2019 г. в гр. Несебър, „Иновации и консултиране“ ЕООД организира национален практически семинар на тема „STEAM – предизвикателства и възможности“. Програмата на семинара цели да запознае учителите в областта на STEAM дисциплините – природни науки, технологии, инжинеринг, изкуства и математика, със същността на STEAM  обучението като цялостен подход, както и със значението му за развитие на научното и изчислителното мислене на децата и учениците.

При проявен интерес от Ваша страна, повече информация можете да посетите на сайт: https://forum.innovateconsult.net/, е-майл: [email protected] innovateconsult.net, д-р Ангел Ангелов 0878 711 714, Таня Сребрева 0887 550 437.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД