Предаване на изпитните работи от НВО по БЕЛ и по математика в 7 клас

11.06.2019

Предаване на изпитните работи от НВО по БЕЛ и по математика в 7 клас

Изх. № РУО1-17037/10.06.2019 г.

 

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо на ЦОПУО с вх. № РУО1-16966/10.06.2019 г., относно възникнали въпроси, свързани с изпитните комплекти за НВО по БЕЛ и математика в 7 клас, Ви Уведомявам, че:

1. Няма защо да се отделят Указанията за работа. Ако това се случи няма да има проблем.

2. На листовете за отговори НЕ СЕ пише двустранно. На свитъците за белова СЕ ПИШЕ ДВУСТРАННО.

3. Листовете за чернова, ако се налага да се откъснат , но след това да се поставят в големия плик.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД