Представяне на платформа Microsoft Hacking STEM

11.09.2019

Представяне на платформа Microsoft Hacking STEM

Изх. № РУО1- 26203/ 11.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 25884 /09.09.2019 г., Ви уведомявам, че Майкрософт България, в партньорство  със Стопански факултет на Софийски университет  „Св. Климент Охридски“  на 24, 25 и 26 септември 2019 г. в представителството на Майкрософт в България: София, бул. Никола Вапцаров 55, ЕКСПО 2000, фаза 2, ще представи платформа Microsoft Hacking STEM. Планирани са шест идентични представяния в предобедните и следобедните часове. Присъствието е ограничено до 25 участници за всяко едно представяне.

Събитието е безплатно и изисква предварителна регистрация: https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x7614859abcd 

Платформата Microsoft Hacking STEM е насочена към учителите от средните училища и цели да предостави достъпни педагогически инструменти, чрез които да се обогати и модернизира практиката в извънкласните STEM обучения чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Учебните помагала са проектно ориентирани и са мултидисциплинарни.

 

За въпроси се обръщайте към: Теодора Върбанова, Специалист Решения за образованието, Майкрософт Централна и Източна Европа: [email protected]

 

Приложение: Покана от Microsoft

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД