Предстоящи дейности на Национален център „Музейно училище“ към Национален музей на образованието – Габрово

12.09.2019

Предстоящи дейности на Национален център „Музейно училище“ към Национален музей на образованието – Габрово

Изх. № РУО1- 25999/10.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25925/09.09.2019 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Националната програма на МОН за 2019/2020 г. „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и дейностите на Национален център Музейно училище“ към Национален музей на образованието – Габрово, се провеждат разнообразни инициативи, обучения и занятия в НМО.

При желание за участие, моля да бъде определен по един участник от училище.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Приложение: 1. Покана за участие в дейностите.

2. Програма на обучителния семинар.

3. Заявка за участие.

4. Технически изисквания и срокове за оформяне на докладите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД