Презентация на урок по „кибер хигиена“

28.06.2018

Презентация на урок по „кибер хигиена“

Изх. № РУО1- 16741/28.06.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 0522-412/27.06.2018 г., вх. № РУО1 – 16665/27.06.2018 г. Ви уведомявам, че Държавна агенция „Електронно управление“ организира презентация на урок по „кибер хигиена“. Презентацията е в резултат на Национална информационно-образователна кампания за „кибер хигиена“ под мотото „Няма да ме хакнат“, която се провежда под патронажа на  Мария Габриел - европейски комисар по цифрова икономика и общество.

Отправям покана към Вас и учителите от начален и прогимназиален етап от повереното Ви училище за участие в събитието, което ще се състои на 29.06.2018 г. от 11,00 до 12,00 часа в сградата на Държавна агенция „Електронно управление“, гр. София, ул. „Ген. Гурко“6, вход от ул. „Дякон Игнатий“.

Необходимо е да потвърдите участието на електронен адрес: ganeva@e-gov.bg до 28.06.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД