Провеждане на Кампания „Поглед към доброто“, организирана от Сдружение „Аутизъм днес“

13.02.2018

Провеждане на Кампания „Поглед към доброто“, организирана от Сдружение „Аутизъм днес“

Изх. № РУО1-3689/13.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 3688/13.02.2018 г. от Сдружение „Аутизъм днес“, Ви уведомявам, че на 15.02.2018 г. от 12.30 ч. в 5 ОУ  "Иван Вазов" – София, ще се  проведе  Кампания "Поглед към доброто“ с гост-лектор Владимир Каролев.

Кампанията се провежда за трета поредна година, съвместно с  Регионално управление на образованието – София - град и Софийски ученически съвет, като цели възпитаване на добро у децата и учениците чрез срещите им с успели личности в различни области.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-406/06.02. 2018 г.

на началника на РУО – София-град/