Провеждане на оценяване пригодността на проектите на учебници и на учебни комплекти за III, VII, IX клас

03.07.2018

Провеждане на оценяване пригодността на проектите на учебници и на учебни комплекти за III, VII, IX клас

 

Изх. № РУО1-17166/02.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД                                                                               

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на оценяване пригодността на проектите на учебници и на учебни комплекти за III, VII, IX клас Ви информирам, че Началникът на РУО – София-град е издал заповед № РД 01 – 371/12.06.2018 г., с която са определени директорите на училища, които да извършат оценяване на пригодността на учебниците и учебните комплекти по етап и по учебен предмет.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД