Провеждане на V Туристически поход за ученици от столичните училища от х.“Алеко“ до „Черни връх“, ПП „Витоша“.

14.09.2018

Провеждане на V Туристически поход за ученици от столичните училища от х.“Алеко“ до „Черни връх“, ПП „Витоша“.

 Изх. № РУО1- 23909 / 14.09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх. № СОА18-ВК08-10110-[1]/13.08.2018 г., вх. № РУO 1-21401/15.08.2018 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на V Туристически поход за ученици от столичните училища от хижа “Алеко“ до „Черни връх“, Природен парк „Витоша“, организиран от Столична община и Български туристически съюз.

Инициативата е насочена към ученици от V до XII клас и ще се проведе на 28 септември 2018 г. Туристическият форум е обвързан със Световния ден на туризма – 27 септември и има за цел да запознае младите хора с ползите от планинския туризъм, да създаде безопасност при планински преходи, както и практически умения за оцеляване в планината. Проявата е част от Годишния календарен план на Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ и е част от инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018 г.“.

Туристическият поход ще се проведе, както следва:

08:00 ч. – Сборен пункт – Национален стадион „Васил Левски“ – раздаване на сандвичи и вода.

10:00 ч. – Пристигане на хижа Алеко и начало на похода от хижа „Алеко“ до Черни връх.

12:30 – 13:30 ч. – Посрещане и награждаване на участниците, изкачили Черни връх.

14:00 ч. – Тръгване от Черни връх към хижа „Алеко“.

16:00 ч. – Отпътуване от хижа „Алеко“ с осигурен автобусен транспорт към Национален стадион „Васил Левски“.

17:00 ч. – Пристигане на Национален стадион „Васил Левски“.

Като организатор, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ ще осигури:

·         автобусен транспорт за участниците;

·         туристически водачи от Български туристически съюз;

·         медицинско обезпечаване на събитието (на място);

·         сандвичи и вода за участниците;

·         викторина и награден фонд за позналите верните отговори

С цел безопасност, дирекция „Превенция интеграция, спорт и туризъм“ препоръчва на участниците сключване на планинска или туристическа застраховка.

  При лоши метеорологически условия, възпрепятстващи провеждането на похода, ще бъде организирана туристическа обиколка в 4 национални туристически обекта на територията на София: Боянската църква, Национален исторически музей, Регионален исторически музей София, Музей за история на спорта. Превозът ще бъде осъществен с автобусен транспорт с начална точка – Национален стадион „Васил Левски“. Всички участници ще получат книжка със стоте национални туристически обекта.

  Заявки за участие се подават в срок до 25 септември 2018 г. по електронен път на e-mail: n.gerova@sofia.bg.

  За включване в инициативата следва да бъде представен списък на учениците с две имена, клас и ръководител, заверен с подпис и печат от директора, без представяне на лични данни (сканиран).

  Изисквания за екипировка: удобни планински обувки, подходящо туристическо облекло, раница, храна, вода.

  За информация: Надежда Герова, експерт в дирекция ПИСТ, тел. 02/9810651; 0896847451.

  Пълната информация за инициативата може да намерите на електронния портал на град София, www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности – Спортни дейности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД