Програма за обучение

07.06.2018

Програма за обучение

Изх. № РУО1- 14551/06.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В РУО – София-град е постъпило писмо с вх. № РУО1-13663/30.05.2018 г., с което РААБЕ България уведомява, че във връзка с новия учебен предмет Компютърно моделиране, който ще започне да се изучава от учениците в III клас през учебната 2018/2019 година, организира специализирано обучение за начални учители на тема: „Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация“. Форумът ще се проведе на 22 юни 2018 г. в Института по математика и информатика към БАН, бл.8.

Лектор на обучението е Ангел Ангелов – Ачо, автор на над 20 научни публикации в областта на технологиите и образованието, представяни на международни и национални форуми.

Обучителната програма е одобрена и вписана в Информационния регистър за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН със Заповед № РД09-996/24.01.2017 г., за което се издава удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит.

Краен срок за записване в обучението: 15 юни 2018 г.

Информация и подробности за обучението може да видите на интернет страницата на РААБЕ България, като последвате линка -  http://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/kompyutrnoto-modelirane-idei-principi-realizaciya-13

 

Приложение: Програма за обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД