Пролетни математически състезания за ученици от IV до VII клас

18.02.2019

Пролетни математически състезания за ученици от IV до VII клас

Изх. № РУО1- 4164/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3541/08.02.2019 г., Ви уведомявам, че от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Шумен ще се проведат Пролетните математически състезания за ученици от V до VII клас.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Шумен.

Домакини на Пролетните математически състезания за ученици от V до VII клас са РУО – Шумен и ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен.

За място на провеждане е определена ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен.

Предварителната регистрацията на участниците се осъществява до 06.03.2019 г., чрез попълване на електронен формуляр на адрес: https://goo.gl/forms/mJidjfqzvx29YWcA3

За участието на ученик под 16 години в Пролетните математически състезания всеки родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност, подава декларация за съгласие за публикуване.

Сканираните декларации на учениците да се изпратят до 06.03.2019 г. на e-mail: [email protected].

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само срещу представяне на ученическа книжка или ученическа карта.

Електронната форма за регистрация, програмата и още актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg.

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали.

Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация:

Десислава Борисова – старши експерт по математика в РУО – Шумен, телефон: 0879 541 602 , e-mail: [email protected].

Приложение: Декларации за съгласие за публикуване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД