Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

19.03.2019

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 7034/19.03.2019 г.

 

СРОЧНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Регламента за организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, Ви уведомявам, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2019г. от 09.00 ч. в следните училища домакини: 145. ОУ, 20. ОУ и 56. СУ. В срок до 21.03.2019 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление (свободен текст) в училището, в което се обучава ученикът за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място). В срок до 22.03.2019 г. следва да изпратите списък с учениците (по приложения образец), за които има подадено заявление за участие в състезанието и списък на учениците, за които има подадена декларация за съгласие за публикуване на резултатите на email: [email protected]. В същия срок следва да изпратите на горепосочената електронна поща трите имена и предмет, по който преподават квесторите, определени от повереното Ви училище (на всеки 7 ученици-1 квестор). В срок до 26.03.2019 г. на сайта на РУО – София-град ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците и квесторите от повереното Ви училище в училищата домакини.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД