Промени в Националната електронна информационна система в предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), свързани с промени в нормативната уредба

30.08.2019

Промени в Националната електронна информационна система в предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), свързани с промени в нормативната уредба

Изх. № РУО1-25201/30.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с началото на 2019/2020 учебна година Ви информирам, че в Националната електронна информационна система в предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) ще бъдат въведени промени, свързани с промяна в нормативната уредба.

Он-лайн платформата https://am.mon.bg в момента е затворена за архивиране на данните от 2018/19 година и пренастройване за новата учебна година. Платформата ще бъде отворена за подаване на данни от 10.09.2019 год.

Актуализация на локалните модули за подготовка на данните за Списък-образец №1 и Списък-образец №2 ще бъде предоставена на училищата и детските градини на сайта www.adminpro-bg.com на 01.09.2019 год. Актуализацията на модулите за подготовка на  Списък-образец №3 ще бъде предоставена на ЦПЛР, ЦСОП и СОЗ на 12.09.2019 год.

На 02.09.2019 г. (понеделник) ще се проведат информационни уебинари за запознаване с промените в НЕИСПУО модул "Институции" за учебната 2019/2020 г., както следва:

- 10:30 часа: за училища и ЦСОП

- 11:30 часа: за детски градини, ЦПЛР и СОЗ

Уебинарите ще бъдат достъпни на адрес http://video.adminsoft.bg , като участниците могат да задават въпроси он-лайн в чат.

След приключване на уебинарите, записите ще бъдат на разположение за допълнителен преглед.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД