Работна среща за прилагане на дигиталния инструмент SELFIE

06.12.2018

Работна среща за прилагане на дигиталния инструмент SELFIE

Изх. № РУО1- 30907/06.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА 98 НУ, ЧНУ "Питагор", ЧОУ "Езиков свят", ЧОУ „Банкерче“, 116 ОУ, 152 ОУ, 124 ОУ, 179 ОУ, 141 ОУ, 202 ОУ, 100 ОУ, 191 ОУ, 160 ОУ, 177 ОУ, 86 ОУ, 106 ОУ, 115 ОУ, 159 ОУ, 200 ОУ, 147  ОУ, 62 ОУ, ЧСУ "Проф. Николай Райнов", ЧСУ "П.Р.Славейков", ЧСУ "Цар Симеон Велики", ЧСУЧП "Абрахам Линкълн", 27 СУ, 29 СУ, 3 СУ, 113 СУ, 66 СУ, 69 СУ, 130 СУ, 192 СУ, 85 СУ, 117 СУ, 71 СУ, 15 СУ, 26 СУ, 132 СУ, ЧЕСУ "Дорис Тенеди", 93 СУ, ЧНГ "ЕРИХ КЕСТНЕР", ПГИИ "Проф. Н. Райнов", ПГИИРЕ, 33 ЕГ "Света София", ПГЖПТ"Никола Корчев", СГХСТ, ПГФК "Княгиня Евдокия", ПГЕБ"Проф. д-р Асен Златаров", ПГО, ПГ по телекомуникации

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1 – 30477/30.11.2018 г. и писмо изх. № РУО1-30338/29.11.2018г., във връзка с прилагане на дигиталния инструмент SELFIE, Ви уведомявам, че на 12.12.2018 г. от 10,00 часа в малката зала на ПГТЕ "Хенри Форд", ул."Хайдут Сидер" № 8 ще се проведе работна среща с директора на училището и определеният от Вас координатор на сесията  за посочените училища.   

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД