Регионален турнир по футбол

15.05.2019

Регионален турнир по футбол

Изх. № РУО1- 13683/15.05.19г.       

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 13176/13.05.2019 г. от Спешъл Олимпикс България Ви уведомявам, че на 29.05.2019 г. в НСА „Васил Левски“ ще се проведе регионален турнир по футбол на Спешъл Олимпикс България. В него могат да участват смесени отбори на деца до 15 - годишна възраст с и без интелектуални затруднения от столичните училища.

За контакт: Диана Банчева – програмен директор на Спешъл Олимпикс България

                         тел. 0885 321 361, 02 98 666 91 и ел. поща: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД