Семинар

29.06.2018

Семинар

Изх. № РУО1-16886/29.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило в РУО – София-град по електронна поща, Ви уведомявам, че Руският център на Варненския свободен университет  „Черноризец Храбър“ Ви кани за участие в Квалификационен семинар за русисти на тема „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд“. Семинарът ще се проведе на 12.08.2018 г. в гр. Варна. Срокът за подаване на заявки е 15.07.2018 г.

 

Приложения:

1. Покана.

2. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД