Семинар по география и икономика

10.09.2019

Семинар по география и икономика

Изх. № РУО1-25837/09.09.2019 Г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че на 13 септември 2019 г. в ПГТЕ „Хенри Форд“, ж. к. „Илинден“, ул. „Хайдут Сидер“, № 8 ще се проведе семинар на тема: „Използване на електронни ресурси в обучението по география и икономика – представяне на педагогически иновации/добри практики“ от 11:30 до 13:00 часа.

Моля своевременно да информирате учителите по география и икономика от повереното Ви училище за мероприятието и да осигурите тяхното присъствие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД