Семинар с учители от професионалните гимназии.

27.06.2018

Семинар с учители от професионалните гимназии.

Изх. № РУО1-16543/27.06.2018 г. 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира семинар с учители от професионалните гимназии на тема: „Качеството на разширената професионална подготовка – фактор за създаване на специалисти с висока степен на професионална квалификация“. Семинарът ще се проведе на 03 юли 2018 г. от 14,00 ч. в СПГТ, която се намира на бул. „Сливница“ № 182 (до „Лъвов мост“).Моля, уведомете учителите по професионална подготовка от повереното Ви училище, с оглед участието им в семинара.

Моля, желаещите да се включат в семинара, да се регистрират като попълнят посочения формиляр в срок до 29.06.2018 г. https://goo.gl/forms/Fuq3NPHz9rLt26Ni1

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД