Семинар с учители по математика на тема „Статистика и комбинаторика в новите учебни програми“

10.09.2019

Семинар с учители по математика на тема „Статистика и комбинаторика в новите учебни програми“

Изх. № РУО1- 25832/09.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че на 13.09.2019 г. (петък) от 11:30 часа в залата на 56. СУ „Проф. К. Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37 ще се проведе семинар с учители по математика на тема „Статистика и комбинаторика в новите учебни програми“.

 

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД