Семинар „Прилагане на учебните програми по информатика“

10.09.2019

Семинар „Прилагане на учебните програми по информатика“

Изх. № РУО1- 25831/ 09.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че на 13.09.2019 г. (петък) от 12,00 часа в залата на 56. СУ "Професор Константин Иречек", ж.к. Люлин 8, ул. „Търново“ №37, ще се проведе семинар с учители по информатика и информационни технологии на тема „Прилагане на учебните програми по информатика“. Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД