Семинар

08.02.2019

Семинар

Изх. № РУО1-3470/08.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3455/08.02.2019 г., Ви уведомявам следното:

На 19 февруари 2019 г. от 10.30 часа в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе научно-практически семинар на тема: „Устойчивост и иновации в модернизирането на българската детска градина. Добри практики за прилагане на информационните технологии“, организиран от факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД