Система за оценката на физическата дееспособност

15.07.2019

Система за оценката на физическата дееспособност

Изх. № РУО1- 21408/11.07.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-1588/20.06.2019 г. на министъра на образованието и науката с утвърдена Система за оценката на физическата дееспособност на учениците от I-XII клас. 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД