Списъци на ученици, приети на второ класиране

12.07.2018

Списъци на ученици, приети на второ класиране

ВАЖНО!

Изх. № РУО1- 18633/ 12.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Списъците с приетите на второ класиране ученици в повереното Ви училище ще получите на 12.07.2018 г., четвъртък, в 16,00 ч. в сградата на НПГПТО "М. Ломоносов", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 148.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД