Списъци с приети на първо класиране ученици

11.07.2019

Списъци с приети на първо класиране ученици

Изх. № РУО1- 21274/ 11.07.2019 г.

 

ВАЖНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Списъците с приетите на  първо класиране ученици в повереното Ви училище ще получите на 11.07.2019 г. в 15,30 ч. в сградата на 18. СУ „Уилям Гладстон“, ул. „Пиротска“ № 68.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД