Справка за изградената Wi-Fi мрежа в училищата

28.05.2018

Справка за изградената Wi-Fi мрежа в училищата

ВАЖНО!

 

Изх. № РУО1-13369 /28.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на МОН с вх.№ РУО1- 13368/ 28.05.2018г, относно изградената Wi-Fi мрежа в училищата, следва в срок до 29.05.2018 г. (вторник), 16.00 часа, да попълните справката в приложения линк: https://goo.gl/forms/lS09fZVVx63vDSz62

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД