Справка за изпълнение на проекти, по които МОН е бенефициент

30.05.2018

Справка за изпълнение на проекти, по които МОН е бенефициент

ВАЖНО!!!

 

Изх. № РУО1-13578/30.05. .2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на МОН с вх.№ РУО1-13540/30.05.2018 г., относно изпълнение на проекти, по които МОН е бенефициент, следва в срок до 31.05.2018 г. (четвъртък), 16.00 часа, да попълните справката в приложения линк: https://goo.gl/forms/8rzQ8qXOYDZKSxKz1 .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД