Справка за приема в I – ви клас

26.08.2019

Справка за приема в I – ви клас

Изх. № РУО1-24773/ 26.08.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В I КЛАСПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/ 2020г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2019/ 2020 година, моля в срок до 29.08.2019г. (четвъртък) до 12.00 ч., да попълните необходимата информация по приложения формуляр: Справка за броя на планирани и реализирани паралелки в I клас, брой ученици в паралелка, паралелки под минималния брой ученици и броя на свободните места на следния линк:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsZ62tN5RzjZKpyv6cKQquf57CvCKU2BVlnuTFKqPxk1J1Ug/viewform

 

Моля справката да бъде попълнена от всички училища!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД