Справка - СПЕШНО!!!

05.06.2018

Справка - СПЕШНО!!!

Изх. № РУО1-14145/ 05.06.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В I КЛАС

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на прием на ученици в първи клас за учебната 2018/ 2019 година моля днес, 05.06.2018 г. (вторник) до 14:00 ч., да попълните необходимата информация по приложения формуляр:

 

Справка за броя на класираните в I клас на първо класиране за учебната 2018/ 2019 година (по групи)

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД