Стартиране на третата кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

09.09.2019

Стартиране на третата кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 –25585/04.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25410/03.09.2019 г. Ви уведомявам, че стартира нова кампания по Дейност 1 по проекта, която обхваща периода от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г.

Публикуването на програмите от изпълнителите на обучения започва от 23.08.2019 г. и продължава текущо до края на кампанията. Възможността за записване на педагогическите специалисти за участие в обученията през третата кампания ще започне от 02.09.2019 г. и ще продължи през целия период. Съобщението е достъпно и на следния адрес – https://teachers.mon.bg/ShowNews.aspx?Newsld=1144

Моля, да предоставите информацията за стартирането на третата кампания на Дейност 1 по проекта на педагогическите специалисти в поверените Ви образователни институции за регистрация в информационната система и избор на обучения.

За въпроси свързани с регистрацията или с условията за изпълнение на дейността участниците в проекта могат да се обръщат към екипа на проекта на ел.поща с адрес: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД