Стрес тест

12.06.2019

Стрес тест

Изх. № РУО1-17235/ 12.06.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-190/ 06.06.2019 г. на МОН Ви уведомяваме следното:

1. На 15.06.2019 г. в 9,30 ч. председателите, заместник-председателите и членовете на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи (РКПОИР) да се явят в оценителските центрове за БЕЛ – ПГЕА, бул. „Овча купел“ 1, за математика – СПГЕ „Джон Атанасов“, ул. „Райко Алексиев“ № 46.  В периода от 10:00 ч. до 12:00 ч. ще се осъществи тестване на системата, като оценителите следва да оценят до 3 писмени работи.

2. Директорите на училищата, от които са определени учители за членове на РПОИР по БЕЛ и по математика, следва да осигурят присъствието им в оценителските центрове за периода на оценяване, без да бъдат ангажирани в учебния процес.

3. Оценяването на изпитните работи по БЕЛ ще стартира на 19.06.2019 г. от 13:00 ч., а по математика – на 21.06.2019 г. от 12:00 ч. Оценяването и по двата учебни предмета следва да приключи на 25.06.2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД