Творчески срещи в Столична библиотека, посветени на бележити събития и личности

14.09.2018

Творчески срещи в Столична библиотека, посветени на бележити събития и личности

Изх.№ РУО 1-23868/14.09.2018 г.

 

  ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                      

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична библиотека с № РД-19-133/04.09.2018 г., вх. № РУО 1-22834/07.09.2018 г., Ви уведомявам, че за  настоящата учебна година Руският център в Столичната библиотека съвместно със сдружение „Св. Иван Рилски“ подготвя творчески срещи, посветени на бележити събития и личности. Те предоставят на участниците интересна информация, любопитни и малко известни факти. Предвиждат се творчески задания, чрез които участниците сами да откриват информация за ярки примери на родолюбие и смелост.

Реализацията на срещите се подрежда във времето, както следва:

месец октомври 2018 г.„Софийски будители“;

месец ноември, декември 2018 г., януари 2019 г. - „Памет за героите“;

месец февруари, март, април 2019 г. - „София по европейски път“.

Подробности за съдържанието и организацията на творческите срещи ще бъдат публикувани на сайта на Руския център на Столичната библиотека http://www.ruskicenter.org/

Моля за Вашето съдействие информацията за творческите срещи да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

             

  Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

  НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД