Технически грешки в одобрените учебници и учебни комплекти за I клас

06.06.2018

Технически грешки в одобрените учебници и учебни комплекти за I клас

Изх. № РУО1-14277/05.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-185/31.05.2018 г., вх.№ РУО1-13 826/01.06.2018 г., относно предоставяне на информация за технически грешки в одобрените учебници и учебни комплекти по новите учебни програми за I клас, моля да изискате от учителите, които преподават в I клас през учебната 2017/2018 година да предоставят информация за  технически грешки, открити в одобрените учебници и учебни комплекти по новите учебни програми за I клас, като попълнят Приложение №1.

Предложенията на учителите по учебни премети се обобщават от директорите на училищата, като се попълва онлайн формуляр от приложения линк  в срок до 12.10.2018 г.

 

Приложения:

  1. Приложение №1 – за учители.
  2. Линк за онлайн формуляр – за директори https://goo.gl/forms/VXQq3DWuAfAdy0v92

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД