Традиционна работна среща с директорите на столичните училища

23.08.2019

Традиционна работна среща с директорите на столичните училища

Изх. №РУО1-24664/23.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ

ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Традиционната работна среща с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2019/2020 учебна година ще се проведе на 12.09.2019 г. от 10.00 часа в пленарната зала на Националния исторически музей.

Очаквамe Ви с благодарност за Вашата отдаденост на образователната мисия и вяра в силата на екипната ни работа!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД