Трети Национален форум „Дни на училищната психология“

28.08.2019

Трети Национален форум „Дни на училищната психология“

Изх. № РУО1 -  24976/28.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24816/26.08.2019 г., Ви уведомявам, че  Инициативна група от психолози и педагогически съветници в партньорство с Община Стара Загора и РУО – Стара Загора, организира Трети Национален форум „Дни на училищната психология“ от 09.10.2019 г. до 11.10.2019 г. , в гр. Стара Загора. Целта на събитието е да се споделят добри практики в областта на училищната психология, като участие ще вземат партниращи институции, директори, заместник-директори, педагогически съветници и психолози от цялата страна.

За втора  година ще бъде присъдена индивидуална награда за принос в училищната психология. Мотивираните предложения за номинации до инициативната група може да отправите на email:  [email protected] до 10.09.2019 г.

 

Утвърденият статут, на който трябва да отговарят номинираните и програмата на събитието са посочени в Приложение 1.

Желаещите за участие в обучението следва да се регистрират до 05.10.2019 г., като  попълнят електронен формуляр на посочения линк

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc26EayXKIzkg3KCoZqz4P050rMrQg5nNC5mN2-sD9nK5mE_A/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

Приложение: Статут за номинация и програма на обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД