Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище

18.09.2019

Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище

Изх. № РУО1 - 27017/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-336/30.08.2019г., вх.№РУ01-25244/02.09.2019г./ Ви уведомявам, че EduTechFlag Ltd. в партньорство с научния център „Карнеги", Пенсилвания (САЩ), организират Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика. „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище".

За участие в конкурса, учениците могат да изпращат своите проекти и идеи индивидуално или в екип до 30.11.2019 г. Класирането на най - добрите проекти и идеи ще бъде в три категории - ученици до 10 години, ученици до 15 години и ученици над 15 години.

В две категории DIGITAL EXCELLENCE и STEAM AMBASSADOR ще могат да участват и учителите.

При проявен интерес от Ваша страна, за повече информация, можете да посетите на сайт: https://edutechflag.eu/stem.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД