Ученическа конференция на тема „Никога повече война“

15.05.2019

Ученическа конференция на тема „Никога повече война“

Изх.№ РУО1-13682/15.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13373/13.05.2019 г., Ви уведомявам, че за пета поредна година СУ „Петко Рачов Славейков“ - Кърджали и Школа „ИстОрика“ организират ученическа конференция на тема „Никога повече война“, посветена на 80 годишнината от началото на Втората световна война. В нея могат да участват ученици от ІХ до ХІІ клас.

Срокът за подаване на заявките за участие е до 30.06.2019 г. на e-mail: [email protected]

Инициативата е подкрепена от Регионално управление на образованието - Кърджали, и има за цел да разгърне творческата изява на учениците и да стимулира интереса им към издирване, проучване и събиране на исторически материали и обогатяване на историческото им познание.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Условия и заявка за участие в ученическата конференция

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД