Ученически конкурси – Чирпан, 2020 г.

08.11.2019

Ученически конкурси – Чирпан, 2020 г.

Изх. № РУО1-31493/ 08.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31421/ 07.11.2019 г. от къща музей „Пейо К. Яворов” Ви информирам за предстоящи ученически конкурси – Чирпан, 2020 г.

Моля да запознаете учителите и учениците с приложените регламенти на двата конкурса и да съдействате за участието им.

 

Приложения:

Национален литературен конкурс „И ти си в мене – ти, родино моя“, 2020 г. – регламент

Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2020 г. – регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД