Форум „Учители на бъдещето“.

11.10.2018

Форум „Учители на бъдещето“.

Изх. № РУО1-26113/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26013/11.10.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката, Синдикатът на българските учители и фондация „Заедно в час“ Ви канят на форум „Учители на бъдещето“, който ще се проведе на 16 октомври от 10:00 до 14:15 часа в 18 СУ „Уилям Гладстон“  с поставяне на фокус върху една от най-сериозните теми в системата на българското образование – недостига на учители през следващите десет години и възможните решения на проблема.

По време на форума ще се обсъждат следните теми:

-          как да привлечем висококвалифицирани и мотивирани специалисти към учителската професия;

-          от каква базова и надграждаща квалификация имат нужда  педагогическите специалисти;

-          какви са най-ефективните форми за наставничество, подкрепа и възможности за кариерно развитие и израстване на учителите.

 

Приложение: Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,  НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД