„Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община“ - проект на Столична община и Фондация „Енергийна агенция –Пловдив“

15.12.2017

„Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община“ - проект на Столична община и Фондация „Енергийна агенция –Пловдив“

 

Изх. № РУО1-29639 /14.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

160 ОУ, 171 ОУ, 172 ОУ, 176 ОУ, 177 ОУ, 179 ОУ, 83 ОУ, 84 ОУ, 155 ОУ, 191 ОУ, 200 ОУ, 201 ОУ, 202 ОУ, 5 ОУ, 50 ОУ, 52 ОУ, 64 ОУ, 86 ОУ, 152 ОУ, 115 ОУ, 116 ОУ, 156 ОУ, 159 ОУ, 162 ОУ, 75 ОУ , 92 ОУ, 147 ОУ, 48 ОУ, 58 ОУ, 59 ОУ, 60 ОУ, 100 ОУ, 61 ОУ, 62 ОУ, 70 ОУ, 146 ОУ, 175 ОУ, 42 ОУ, 49 ОУ, 106 ОУ, 124 ОУ, 43 ОУ, 199 ОУ, 53 ОУ, 72 ОУ, 109 ОУ, 148 ОУ, 78 СУ, 33 ОУ, 106 OУ,103 ОУ, 16 ОУ, 63 ОУ, 102 ОУ, 141 ОУ, 82 ОУ, 4 ОУ, 65 ОУ, 89 ОУ, 150 ОУ, 163 ОУ, 46 ОУ, 67 ОУ , 76 ОУ, 136 ОУ, 20 ОУ, 41 ОУ, 104 ОУ, 126 ОУ, 107 ОУ, 120 ОУ, 122 ОУ, 139 ОУ, 25 ОУ, 34 ОУ,142 ОУ с РЧО, 43 ОУ, 45 ОУ, 112 ОУ, 129 ОУ, 6 ОУ, 38 ОУ, 11 ОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, с изх.СОА17-ДИ04-2985/22.11.2017 на Столична община, вх. № РУО1-27900/24.11.2017 г., Ви уведомявам че стартира изпълнение на подготвителни дейности във връзка с проект на Столична община за подобряване на качеството на атмосферния въздух. В тази връзка, е сключен договор с Фондация „Енергийна агенция – Пловдив“ за анкетиране на около 6000 домакинства в Столична община, чрез училищата разположени на територията на столичните райони.

С оглед на гореизложеното, моля за Вашето съдействие на ученици от II до V клас в повереното Ви училище (в най – малко в 5 паралелки) да бъдат раздадени въпросници, чрез които да бъдат анкетирани техните родители. Въпросниците ще бъдат раздадени на 20.12.2017 от 14:30 в заседателната зала на V етаж на РУО София – град, от организаторите на проучването.

Приложение: Списък с училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД