Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2014)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2014)